Úvodní strana » Služby » STK » Výsledek kontroly

Výsledek kontroly

Po absolvování kontroly je vystaven protokol o technické prohlídce, kde jsou uvedeny zjištěné závady na vozidle, rozčleněné do kategorií podle závažnosti:

A - lehké

vozidlu je udělena platnost prohlídky daná zákonem a je vylepena nálepka na RZ s vyznačenou platností TP

B - vážné

vozidlo může být provozováno, je udělena platnost prohlídky na omezenou dobu 30-ti kalendářních dní, do kdy musí být závady odstraněny a musí se absolvovat opakovaná technická prohlídka

C - nebezpečné

vozidlo nesmí být provozováno na pozemních komunikacích tzn. že z STK nesmí odjet po vlastní ose

Vážné a nebezpečné závady je nutné odstranit a poté opakovat technickou prohlídku, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od předchozí prohlídky. V této lhůtě:  

  • se kontrolují pouze pouze závady zjištěné při předešlé prohlídce
  • musí být opakovaná prohlídka provedena na STK, kde vážné nebo nebezpečné závady byly zjištěny

 

Vysvětlivky ke kódům závad

Kód závady je číslo, které nám ukazuje rozsah kontroly, kontrolní úkony a způsob zjišťování a hodnocení technického stavu vozidla při technické prohlídce. Dělí se do skupin dle kontrolovaných ústrojí vozidla:

100 - RZ, výrobní číslo - VIN, odchylky v provedení vozidla

200 - brzdová soustava

300 - řízení

400 - nápravy, kola, pérování, hřídele, klouby

500 - rám a karoserie

600 - osvětlení a signalizace

700 - ostatní ústrojí a zařízení

800 - hluk, odrušení, emise

900 - předepsaná výbava

Otevírací doba

Po - Pá 6:00 - 21:00

So 7:00 - 12:00